+420 607 182 444 VOLAT

Zpracování osobních údajů

Provozovatelem webu www.seifertova30.cz a správcem osobních údajů je obchodní společnost GENOMA s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, PSČ 186 00, Praha 8 - Karlín, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205123, IČ 29415438, DIČ CZ29415438.


Při získávání, uchovávání a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.


Účelem tohoto textu je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde lze získat informace o osobních údajích a jaká jsou práva v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Jaké zpracováváme osobní údaje


Údaje, které nám předáte, zpracováváme za účelem propojování zájemců s vybranými dodavateli služeb. U zájemců o byty zpracováváme následující osobní údaje:


- jméno a příjmení

- adresa elektronické pošty

- telefonní číslo


Pokud chcete se zpracování některých údajů odmítnout, máte možnost tak učinit jednoduše elektronickou formou na adrese: info@genoma.cz.

 

Způsob zpracování osobních údajů


Způsob, kterým zpracováváme osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech naší společnosti.


Vaše osobní údaje zpracovávají zaměstnanci naší společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby. Se všemi třetími osobami máme uzavřené dle platných zákonů zpracovatelské smlouvy, které zaručují soulad zákonných povinností třetích osob a naší společnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a nepředáváme je do třetích zemích nebo mezinárodním organizacím.

 

Komu mohou být údaje poskytnuty


Primární cíl zpracování osobních údajů je pro účel propojování zájemců o byty inzerované na našem webu s developerskou společností PELA Invest CZ a.s., která dané byty vlastní a poradenskou společností MAHOON finance s.r.o., která zajišťuje financování bydlení. Osobní údaje můžeme poskytovat ke zpracování dalším zpracovatelům v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (na základě zpracovatelských smluv). Jedná se o CRM systém, poskytovatele serveru, programátory atd.


Jak dlouho zpracováváme osobní údaje


Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; obvykle po dobu do 10 let. Pokud zjistíme, že osobní údaje již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje likvidujeme.


Jak chráníme osobní údaje


Při zpracování osobních údajů respektujeme nejvyšší možné standardy ochrany osobních údajů. Bezpečný přístup je zaručen využitím nejmodernějších technologií, veškerý přenos dat mezi prohlížečem a servery je zajištěn šifrovanou komunikací.

 

Informace a pomoc při zneužití osobních údajů


Kdykoliv máte možnost se na nás obrátit elektronickou formou na adrese: info@genoma.cz. Rádi zodpovíme dotazy týkající se osobních údajů.


Rovněž máte možnost kdykoliv požádat o opravu, doplnění či likvidaci údajů, případně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy zpracování takových údajů nevyplývá ze zákona.


Cookies


Při poskytování služeb využíváme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítač uživatele při prvním načtení webové stránky. Díky cookies můžeme snadněji, efektivněji a vstřícněji oslovovat potenciální zájemce.


Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1. 7. 2022.Standardy

Standardy projektu

Standardy bytů

Všechny jednotky nabízíme dokončené ve standardu, který je zahrnut v ceně. Za příplatek možnost dokončení v nadstandardu.

Technický popis domu

Standardy domu

Celý dům projde kompletní náročnou rekonstrukcí, která zvýší celkovou hodnotu domu a pozvedne ho na úroveň 21. století.

Financování

Rezervační záloha 200 000 Kč po uzavření rezervační smlouvy

Po ústní rezervaci následuje uzavření rezervační smlouvy a složení rezervační zálohy do 3 dnů od podpisu smlouvy (tato částka bude součástí kupní ceny).

20 % z ceny bytu po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní

Nejpozději do 3 měsíců od podpisu rezervační smlouvy se uzavře smlouva o smlouvě budoucí a do 7 dnů po jejím podpisu složí klient 20% zálohu z ceny bytu.

Doplatek ceny bytu po uzavření kupní smlouvy a kolaudaci

Před uplynutím platnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní se uzavře kupní smlouva a uhradí se doplatek kupní ceny (do 7 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o kolaudaci bytu).